Apel za Lenku | Appeal for Lenka


Ходите благословени Оца мојега, наследите царство које вам је припремљено, јер гладан бејах и нахранисте ме, жедан бејах и напојисте ме, наг бејах и оденусте ме, болестан бејах и дођосте ми...


Драги ми парохијани и пријатељи,

Овим речима Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа обраћам вам се са молбом да ми помогнете да заједничким напорима помогнемо једној младој породици која је ових дана пристигла у нашу средину на лечење своје двеипогодшње кћеркице Ленке Жутковић.

Ленка је кћеркица од Николе и Јелене Жутковић из Бачке Паланке. Она се родила као нормално и здраво дете и тако је и расла у породици док није добила прехладу грла због чега је завршила у новосадској болници, где су се ствари искомпликовале, и знатно угрозиле њено здравствено стање па чак и живот. Ленка је дошла на специјалне неуроинтезивне терапије на мозгу, у једну од клиника у Austin Brain Center.

Жеља је срца мога да овој маленој девојчици помогнемо колико можемо да јој се детињство поправи и поврати а њеним родитељима да помогнемо око трошкова њиховог боравка и њеног лечења овде. Они ће бити у нашој средини до 6. маја, када се враћају за Србију. Ми смо отворили Добротворни фонд при нашој цркви за Ленку.

Ја очински апелујем на све вас да помогнете ову нашу хумантарну акцију, поготово у ове благдане великог и часног поста.

Ваш дарак пошаљите на адресу наше парохије или донесите кад долазите у цркву, и назначите да је то прилог за Ленку Жутковић. Сва средства од прикупљене помоћи биће употребљена за покривање њихових трошкова, и наравно уколико што преостане биће њеној породици даривано за њихове даље потребе њеног лечења.

У нади и уверењу да ћете и овај пут, као и небројено пута до сада показати вашу хришћанску људскост и хуманост, остајем ваш молитвеник пред Господом,

Протојереј Ставрофор Драгољуб Поповић

St. Luke Serbian Orthodox Church
P.O. Box 2209
Leander TX 78646

Come to me, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you, for I was hungry, and yоu fed me; I was thirsty, and you gave me drink; I was naked, and you clothed me; I was sick, and you came to visit me ...


Dear Parishioners and friends,

With these words of our Lord and Savior Jesus Christ, I am pleading with you with a request to help me in the joint efforts to help a young family that recently arrived at our community for the medical treatment of their two and half year-old Lenka Žutković.

Lenka is the daughter of Nikola and Jelena Žutković from Bačka Palanka. She was born as a normal and healthy child and that is how she grew up in the family until she got a cold and eventually lead her to hospital in the Novi Sad, where things got complicated and significantly endangered her health and life altogether. Lenka came for special neuro-intensive therapies treatments to one of the clinics at the Austin Brain Center located in Austin.

It is the desire of my heart to help this little girl as much as we possibly can to improve and restore her childhood, and to help her parents with the costs of their stay and her treatment while in our midst. They will be in Austin through May 6, when they are returning to Serbia.

We have set up a Fund for Lenka at our St. Luke Church.

With fatherly love I am kindly asking you to help this humanitarian action, especially during these holydays of Great Lent.

Please send your gift to the address of our parish or bring it with you when attending our services, with an indication that it is a contribution for Lenka Žutković Fund. All funds raised will be used to cover their expenses while here, and of course whatever is left will be given to her family for Lenka’s further treatment needs.

With the hope and conviction that you will help this time, as well as countless times before, you will show your Christian humanity, I remain prayerfully yours,

Very Rev. Fr. Dragoljub Popovich

St. Luke Serbian Orthodox Church
P.O. Box 2209
Leander TX 78646
Image