Community Hall Project


НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗГРАДЊИ ПАРОХИЈСКЕ ХАЛЕ

Април, 2020


У јесен 2017 године, парохијски одбор почео је да формулише планове изградње павиљона за потребе наше парохије. Одбор је дискутовао и формулисао план изградње павиљона у три фазе, тј како финансије буду пристизале, а онда унутрашњост да се уради касније. План је направљен тако да је флексибилан, јер је одбор инсистирао да се овај пројекат искључиво финансира готовином и само од донација и без задуживања. Почетни план био је скроман: купити металнну зграду у вредности 25,000.00 долара и завршити је када финансије буду обезбеђене.

Одбор је одобрио куповину металне конструкције зазграду коју је прото Драгољуб пронашао под веома повољним условима од само 29,000.00 долара. Пошто је преосвећени епископ Лонгин благоизволео да благослови и и одобри наш пројекат, наша парохија је ушла у нову фазу. Овај период покренуо је нови дух и енергију посебно показану кроз импресивна и великодушна даривања наших парохијна и пријатеља и радом и донацијама. Посматрајући уназад, можемо с правом бити поносни на извнредном успеху. За мање од две године, наша малена парохија је финансирала, готово завршила халу и обезбедила кухињске апарате за кухињу у истој. Ја, као ваш парохијски свештеник сам изузетно импресиониран вашим заузећем и физичким и материјалним, истински се жртвујући да се остваре наше жеље изградње парохијске хале. „ Наша Парохијска Хала“ су речи који истински осликавају то што је наша парохија остварила.

Ваша остварења укључују: 2018 материјал за зграду набављен и довезен. У мају смо имали освећење темеља и полагање камена темељца. У току љета су завршени радови на тестирању земљишта, урађени потребни геометерски и инжињерски радови те потписани уговори. Брзо подизање зграде омогућило нам је да под својим кровом, додуше у недовршеној хали, свечано прославимо 10-тогодишњицу наше парохије. За ову прилику имали смо и специјалне госте, генералног конзула Републике Србије Господина Дејана Радуловића и епископа наше епархије преосвећеног Госпдина Лонгина. Хала је била испуњена нашим парохијанима и гостима који су дошли како би са нама прославили парохијску славу и поделили са нама нашу радост и успех.

У току љета 2019 године, неки од наших парохијана су добровољно урадили велики део радова самостално, док су одређене радове извели предузимачи радова, за које су биле потребне радне дозволе. Кухиња и бар су опремљени потребним апаратима. Парохијска слава на задовољство свих је величанствено прослављена у готово завршеној хали. Планирамо, ако Бодга, да у току љета 2020 у потпуности завршимо халу постављањем патоса и гарнишли на прозоре. Очекујемо да прослава наше парохијске славе 2020 буде одржана у потпуно завршеној хали.

Горе наведена остварења, импресивна, као што јесу, захтевала су многе тешке одлуке да би смо остварили ранији завршетак овог нашег пројекта. Сваки избор, захтевао је додатне трошкове и залагања. Ова парохија са својим Одбором је прихватила изазов додатних оптерећења и донеле низ одличних одлука. Може се слободно констатовати да, данас уживамо у бенефицијама тих тешко донетих одлука. На пример, бетонски темељи, столарија, фарбање, кухиња, бар, хлађење и грејање, тв и звучни систем, патос, септички систем, оригинално су планирани за каснија времена кад финансије буду обезбеђене. Било како било, до половине 2020 године, све ће бити готово!!! Сваким даном све сам поноснији и осећам се благословеним да будем Парохијски свештеник у овој величанственој парохији.

Још једном, ја се најискреније захваљујем свим нашим парохијанима и пријатељима, који нам својим талентом, радом и средствима омогућише овај пројект. До сада смо, од наших парохијана и пријатеља примили готово 250,000.00 долара. Зајам није узиман, Хала је изграђена без зајма, и заиста, морам да признам да сам веома поносан на ову парохију и њено остварење. С Божијом помоћи, очекујем потпуни завршетак Хале и њено освећење у току љета Господњег 2020.

Нека би нам свима благи Господ подарио здравље, радост, напредак и благослов у свему, како бисмо завршили овај пројекат изградње парохијске хале, и ставили је у нашу употребу као и многим генерацијама које ће доћи после нас.

С благословом

Прото Драгољуб

UPDATE ON OUR PARISH HALL

April, 2020


In the Fall of 2017 the Parish Board began to formalize a plan to construct a pavilion for our parish needs. The Board discussed and finalized a three phase pay-as-you-go plan to erect a building then complete the interior. Our timetable was, by necessity, designed to be flexible as the Board required all progress be financed by cash on-hand and donations only. The initial goal was modest: purchase a steel building at an estimated $25,000 and target completion some years later as funds became available.

With Board approval, Fr. Dragoljub procured a steel building for $29,000, and upon the blessing of His Grace Bishop Longin, our Parish entered the next phase. This period of renewed spirit and energy was fueled by impressive generous efforts, both financial and physical, of our parishioners and supporters. Looking back, we can be justly proud of our astounding achievement. In less than two years our small Parish has funded, essentially completed and equipped, our Parish Hall. I, as your parish priest, am truly overwhelmed by your response, your physical efforts and financial sacrifices to make this all come to fruition. The words “Our Parish Hall” genuinely reflect what this Parish has achieved.

Your accomplishments include: In January, 2018 the building material was delivered. In May we had the groundbreaking and cornerstone ceremony. During the following summer we completed testing, permitting, surveying and contracting. Speedy erection enabled us to have our 10th Parish Anniversary in the erected but unfinished building. For this occasion, a special guest was a Counsel General of Republic of Serbia, His excellency Dejan Radulovic. The Hall was filled with Parishioners and guests to celebrate our success.

During the Summer of 2019, Parishioners, with assistance from various contractors, completed the majority of interior work. Plus, the Kitchen and Bar were equipped and supplied. Our Parish Slava 2019 was a huge success and the mostly completed Hall was enjoyed by all. We plan to finalize the Hall this Summer 2020 by installing flooring and window treatments. We look forward to celebrating our Slava 2020 in the Hall.

The above accomplishments, impressive as they are, required many difficult decisions to achieve early completion of our Hall project. Each choice typically demanded additional costs and effort. This Parish and its Board accepted the challenge of added burdens and made a series of excellent choices. Today we enjoy the benefits of those difficult options. For example, our concrete foundation, our framed and painted interior, our A/C and TV/Sound System, the Bar, the Kitchen, the Septic System, the Floor. All were originally planned for a later time as funds became available. However in mid-2020 we have it all!! Each day I feel blessed to be the Proto of my magnificent Parish.

Once again, I extend my most heartfelt gratitude to all our parishioners who helped us with their talents and labor, and whose generosity funded the project. Thus far we have received from parishioners almost a quarter of a million dollars. (Yes almost $250,000 !!) There was no loan used, the Hall was built debt free! I cannot be more proud of this Parish and its accomplishments.

God willing, I am looking forward for the completion and the Blessing of the hall this summer 2020.

May our loving Lord grant us all health, prosperity and abundance, so we can complete this Parish hall and see it be used for many generations to come.

Fr. Dragoljub

Community Hall Photos

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image